Skip to content

3D дизайн и анимация

Мултимедийната презентация и рекламните клипове са най-доброто средство за въздействие над клиентите. Именно за това и отскоро насочвам уменията и възможностите си в тази среда, като искам да ви предоставя една сравнително нова услуга за мен – 3D визуализаиции, дизайн и анимация.

Какво е 3D дизайн и визуализации?

Най-просто казано – дизайн на продукти, моделирани в 3D среда. Вместо да се занимавате да се чудите как на даден клиент да представите нов продукт, моделирането му и визуализирането му като фотореалистична снимка, може да замести създаването и представянето на реален такъв.

Рекламни клипове и анимация

Рекламирането на услуга/продукт/бинзес не се изчерпва само с реклама в интернет. Възможности за реклама има и по телевизията, но за целта трябва да се създаде подходящ рекламен клип, носещ правилното рекламно послание.

Такива рекламни клипове, са подходящи и за интернет средата, като интродукция преди отварянето на сайта или за по-добре презентиране на ползваемостта на даден продукт или услуга.

Интро анимация за JUMP.bg

SEO услуги от Cloxy

 

социални мрежи

Comments are closed.