Skip to content

Tag: Череши

Череши

Създадено изцяло в Cinema 4D и ренднато с вградения рендер енджин – Physical render. Времето нужно за релизацията на това кратко видио бе 9 часа…

Leave a Comment