Skip to content

Archives: Portfolio

ProDivine – организация на семинари

ProDivine е Варненска фирма, занимаваща се с организация на обучения и семинари. За тях са изработени: – Цялостна корпоратина идентичност – Уеб сайт – дизайн…

Leave a Comment

Wunderlist – iOS 7 Redesign

Концептуален редизайн на приложението за управление на задачите – Wunderlist. Дизайнът е разработен според актуалните тенденции за флат дизайн на iOS приложенията.  

Leave a Comment